Detta säger de som gått utbildningen

   

Kursutvärdering av de 10 senaste kurserna
(10= mycket väl uppfylld, 0= minst uppfylld)
1.  Har utbildningen uppfyllt förhoppningarna du hade på kursen?....       Resultat =   10
2.  Känner du dig redo att ta uppdrag som god man?  .........................       Resultat =     9
3.  Har kursledaren motsvarat dina förväntningar? .............................       Resultat =    9
4.  Har kursmaterialet motsvarat dina förväntningar? .........................      Resultat =    9
5.  ​​​​​​Skulle en WEB-utbildning lärt dig mer? ..........................................       Resultat =    3