Hos oss blir du en duglig god man och förvaltare

Dagens avancerade samhälle förutsätter att en god man/-
förvaltare är välutbildad för att kunna möta de krav som uppdraget kräver. Vår utbildning är skräddarsydd för att ge dig heltäckande kunskaper inom alla de områden som uppdraget omfattar.
      Välj rätt god manutbildning!  Det saknas nationella riktlinjer för vad en god manutbildning skall innehålla, därför har vi för din och huvudmannens säkerhet tagit fram en utbildning som är godkänt av överförmyndaren i alla de kommuner där vi bedriver utbildning.   

Kunskapstrappan är byggd så att du stegvis och effektivt tillgodogör dig kursens hela innehåll och så att du skall kunna avlägga ett godkänd slutprov. Detta är viktigt då du investerar din fritid för att på ett professionellt sätt kunna hjälpa andra.
        
När du är klar med utbildningen har du en komplett pärm med alla presentationer, övningar och andra viktiga dokument som du kan falla tillbaka på ifall du i framtiden behöver friska upp kunskaperna.
 

Affärsidé
Vi erbjuder en kvalitetsutbildning för gode män och förvaltare som på ett lättåtkomligt sätt ger dig den kunskap du behöver för att ta uppdrag som god man/förvaltare.
Vi vill genom vår utbildning aktivt medverka till att höja huvudmännens och allmänhetens tilltro till god man-/förvaltarrollen.

Vision
Vi vill på ett praktiskt sätt medverka i arbetet att kvalitetsäkra kunskapsnivån hos nya och redan aktiva goda män och förvaltare. Genom en väl genomarbetad kursplan, där teori varvas med praktiska övningar och diskussioner, lägger vi grunden för att ditt god man-/ förvaltarskap kan genomföras på ett sätt som lagen föreskriver.

Målsättning
Efter utbildningen har du tillgång till all den kunskap du behöver för ett lyckat god man-/förvaltarskap. Du har blivit en trygg projektledare som med säker hand kan kommunicera och hjälpa dina huvudmän. Dina kunskaper gör att du också kan interagera med alla aktuella myndigheter som är knutna till dina uppdrag.