Kursansvarig/föreläsare

Bjarne

Bjarne Solberg
Kursansvarig och föreläsare
Med 35 års erfarenhet från ledande befattningar inom IT-branschen både nationellt och internationellt, har jag kunnat skaffa mig breda kunskaper inom utbildning och kommunikation.

 Så började mitt första gode man-uppdrag:
Som nybliven pensionär blev jag erbjuden att gå en utbildning för att kunna bli god man. Tyvärr visade det sig i efterhand att utbildningen hade stora brister och luckor, men det visste jag ju inte vid det tillfället. Efter några år insåg jag att det nationellt var stora brister i sättet man utbildade goda män och förvaltare på. Nästan alla 290 kommuner har löst kravet på utbildning på olika sätt och många arbetar nu med att få kontroll på utbildningarnas kvalité. Då lagstiftningen inte reglerar hur gode män skall utbildas saknas det en nationell studieplan. Detta öppnar tyvärr för mindre lyckade och otillräckliga utbildningar. Så när jag för ett antal år sedan fick förfrågan, från ett ledande förbund, att ta fram en profesionell utbildning startade en resa som lett fram till denna kvalitetsäkrade utbildning som samtliga* överförmyndare godkänt.

I min roll som föreläsare lutar jag mig mot:

                    ►  Mångårig erfarenhet av att vara god man
                    ►  Erfarenheten av att utbildat hundratals gode man & förvaltare med mycket goda studieresultat
                    ►  Ett eget heltäckande studiematerial                                                                              
                    ►   Jag inspirerar, engagerar och levererar kunnande  

* för närvarande: Alingsås, Bollebygd, Borås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille