Om utbildningen

Erfarna goda män
Vårt kunnande och engagemang leder och inspirerar.  Vi skapar viktig grupp- dynamik där vi utbyter erfarenheter. 
Noga genomgång av de praktiska övningarna så att du i efterhand kan repetera. Viktig hörnpelare i utbildningen är vårt omfattande kursmateriel och att vi bjuder in gästföreläsare.

  
För vår gemensamma säkerhet kvalitets-
kontrollerar vi utbildningen med överförmyndarna i alla* kommuner där kurserna arrangeras.

(Utbildingen omfattar inte god man för ensamkommande)
                 
* för närvarande: Alingsås, Bollebygd, Borås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille

Belyser alla delar i uppdraget

  • Lära känna huvudmannen och förstå dennes behov
  • Kontakter med olika myndigheter
  • Hantering av huvudmannens ekonomi
  • Introduktion av datorstödd redovisning
  • Praktiska åtgärder under uppdragets gång
  • Stort utrymme ägnas åt övningar i hanteringen av Förteckning, Årsräkning och Årsberättelse
  • Orientering av aktuella myndigheters hemsidor
  • Grupparbete; demens och andra ålderssjukdomar, psykiska funktionshinder, utvecklingsstörning, LSS
  • Kursen avslutas med skriftligt slutprov (görs hemma) godkänt av överförmyndaren 
  • Kursintyg som klart visar allt som kursen omfattar