Kunskapstrappan

Den moduluppbyggda utbildningen leder dig stegvis uppåt på kunskapsstegen. Varje ny modul inleds med repetition av föregående steg. De praktiska övningarna i varje modul täcker respektive stegs kursinnehåll och förstärker inlärningen.
För att underlätta dina kommande uppdrag får du personligen möta representanter från huvudaktörerna i din kommun: överförmyndaren, biståndshandläggaren och god manföreningen.         Detta underlättar ditt kommande arbete som god man/förvaltare.

Då varje enskilt  kurssteg har en praktisk övning som är anpassad till den aktuella kunskapsnivån ökar dina färdigheter för varje kursomgång.

Intyget
ger en kortfattad översikt om utbildningens omfattning, kursmaterialet och att överförmyndaren i din kommun godkänt såväl kursupplägg som slutprov.
 

Intygets baksida visas i detalj kursens olika delomenten.