Detta säger de som gått utbildningen

   

Kursutvärdering av de 10 senaste kurserna
(10= mycket väl uppfylld, 0= minst uppfylld)
1.  Har utbildningen uppfyllt förhoppningarna du hade på kursen?....   Resultat =   10
2.  Känner du dig redo att ta uppdrag som god man?  .........................   Resultat =     9,5
3.  Har kursledaren motsvarat dina förväntningar? .............................   Resultat =    9,8
4.  Har kursmaterialet motsvarat dina förväntningar? .........................   Resultat =    9,6
5.  ​​​​​​Skulle en WEB-utbildning lärt dig mer? ..........................................    Resultat =    2

6. Rekommenderar du andra att gå denna utbildningen ....................     Resultat = 100% svarade JA