Omfattande studiemateriel

Kurspärmen (din vän i nöden)
Som god man/förvaltare behöver du tillgång till ett brett spektrum av kunskaper då alla huvudmän är olika. Det betyder att du då och då under resans gång, lätt måste kunna plocka fram olika kunskaper för att hitta lösningar på vissa problem. Därför har vi lagt extra stor vikt på vårt kurs-             material. Varje kursetapp har väl avgränsade kunskapsblock som byggs upp med aktiva bildspel, instruktionsfilmer och interaktiva övningar som steg för steg visar hur man löser de olika övningarna. Allt skickas också som filer till dig efter varje kurstillfälle.
       
Olika media för olika tillfällen (skrolla):

Strukturerad dokumentation
Underlättar inlärandet och sökandet efter lösningar vid ett senare tillfälle.
 

Animerat bildspel
Varje kursetapp stöds av ett omfattande bildspel som i detalj förklarar och exemplifierar.

Instruktionsfilmer
I kursmaterialet används lättfattliga instruktionsfilmer för att underlätta inlärandet.

 


   
Bokföringsprogram
Du lär dig ett enkelt bokföringsprogram avsett för goda män.


Myndigheters hemsidor
Vi lär oss viktiga hemsidor.