Anmälan till kurs
Anmälan till kurs/föredrag kan ske via vår hemsida Förfrågan Kurs/Föredrag eller via brev eller e-post: bjarnesolberg@telia.com Anmälan följs av en bekräftelse från oss. Tänk på att anmälan är bindande, men att den kan återtas enligt reglerna om ångerrätt i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Reglerna om ångerrätt beskrivs nedan. Vid anmälan och eventuellt återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen.

Start och kallelse
Tidpunkt för kursstart är preliminärt angivna under Aktuella utbildningar. Innan kursen startar får du en faktura som också innehåller en kallelse med uppgifter om adress till kurslokal, datum när kursen startar och tider för när kurstillfällena hålls.

Studietid
www.utbildninggodman.se under ”aktuella utbildningar” framgår det hur många veckor varje kurs pågår och hur många kurstillfällen kursen omfattar. Kursens längd anges också i antalet studietimmar. En studietimme är 45 minuter. I vår bekräftelse på gjord anmälan anges studietid för den kurs som anmälan avser.

Kursavgift och betalning
Kursavgift för respektive kurs finns angivet på www.utbildninggodman.se under ”aktuella utbildningar”.  Faktura, där avgiften och förfallodatum framgår, skickas via e-post och vanlig post före kursstart. Betalning skall ske på sätt som följer av fakturan. Vid behov av påminnelse om betalning debiterar vi dig en lagreglerad påminnelseavgift.

Studiematerial
Omfattande studiematerial ingår i kursen. Kostnaden för dataprogrammet God Man Redovisning ingår inte i kursavgiften. Allt kursmaterial skickas också per e-post till deltagare efter varje lektion. Via oss kan Dataprogrammet God Man Redovisning köpas med förmånlig rabatt.

Ångerrätt
Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att:

  • Meddela oss inom 14 dagar efter det att vi har bekräftat att du har en plats reserverad på en kurs hos oss.
  • Meddelande om avbokning kan lämnas både skriftligen t ex, via brev eller e-post, och muntligen (skall följas upp med skriftlig avbokning).
  • Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om den kursen/studiecirkel du är anmäld till.
  • Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften.
  • Om du anmäler dig till en kurs som redan har startat och du deltagit vid en sammankomst/kurstillfälle har du accepterat att avstå från ångerrätten.
 

Återtagande av anmälan
Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande.

Studieavbrott
Om du avbryter en kurs/studiecirkel på grund av ett varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, erbjuds du att delta i en liknad kurs, arrangerat av oss, vid ett senare tillfälle utan extra kostnad.

Frånvaro
Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de angivna ovan, är det tillfället förbrukat. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Inställd kurs
Tvingas vi ställa in en kurs har du alltid rätt att återfå avgiften du har betalat. Om starten skjuts upp mer än en vecka har du rätt att återta din anmälan och återfå hela den betalda avgiften. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkten för sammankomsterna på ett för dig väsentligt sätt.

Under 18 år
Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att göra en bokning.

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)
All kundinformation som t.ex. namn- och adressuppgifter behandlas med hjälp av modern informationsteknik och lagras hos oss.